پایگاه خبری دیلک

» نویسندگان » دیوید ون ریبروک
  • دموکراسی و رای‌گیریY
    چرا انتخابات‌ برای دموکراسی بد است؟
  • در ده سال گذشته، در سراسر دنیا، خواست عمومی برای به‌قدرت‌رسیدنِ رهبری مقتدر «که مجبور نباشد خودش را با پارلمان و انتخابات درگیر کند»، افزایش یافته و البته اعتماد به دولت‌ها و احزاب سیاسی نیز به پایین‌ترین حد خود در تاریخ رسیده است.
رهبر تلگرام تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
  • تبلیغات