پایگاه خبری دیلک

» نویسندگان » حامدرحیم پور
    %d8%ad%d8%b4%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b5%d9%84
  • یادداشت
    موانع پنج ضلعی عملیات موصل
  • عملیات آزاد سازی موصل، مدتی است که با کُندی مواجه شده است و شور و فعالیت سابق را ندارد؛ هرچند هفته گذشته چندین ساختمان و یک منطقه به دست نیرو های عراق آزاد شد؛ اما اخبار عملیات موصل با رکود همراه شده است.
رهبر تلگرام تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب
  • تبلیغات